Nakładki na progi fabrycznie montowane przez Daewoo?