tabela kodów


 • Użytkownik archiwalny

  witam.
  Na wstępie napisze, że korzystałem z opcji szukaj i faq. Niestety nie znalazłem tabeli błędów, jest na stronie clubowej, ale od jakiegoś czasu nie otwiera mi się <img src="/images/graemlins/niewiem.gif" alt="" /> wiec jeśli ktoś ma to bardzo bym prosił i był wdzięczny <img src="/images/graemlins/20.gif" alt="" /> wyświetliło mi dwa błędy i nie mam jak się dowiedzieć co oznaczają <img src="/images/graemlins/sciana.gif" alt="" />


 • Użytkownik archiwalny

  witam.
  Na wstępie napisze, że korzystałem z opcji szukaj i faq. Niestety nie znalazłem tabeli błędów,
  jest na stronie clubowej, ale od jakiegoś czasu nie otwiera mi się wiec jeśli ktoś ma to
  bardzo bym prosił i był wdzięczny wyświetliło mi dwa błędy i nie mam jak się dowiedzieć co
  oznaczają

  Z tą stroną klubową, to chyba nie tylko Ty masz problem...
  Ja pamiętam tylko jeden kod - 12 - wsio ok <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />


 • Użytkownik archiwalny

  Z tą stroną klubową, to chyba nie tylko Ty masz problem...
  Ja pamiętam tylko jeden kod - 12 - wsio ok

  FAQ, stosowny link i nacisnąć escape, żeby nie przerzuciło na stronę klubową. lub to, też z escapem Na wszelki wypadek przeklejam wszystko (bez zdjęć i niestety polskich znaków)

  Kody b??dów dla Suzuki Swift (89-95) na przyk?adzie wersji Sedan '91r.

  Jedn? z kontrolek na desce rozdzielczej Suzuki Swifta jest czerwona kontrolka "CHECK ENGINE". W przypadku jej ?wiecenia w czasie jazdy, wiemy ?e co? mamy nie tak z naszym pojazdem. Nale?y uda? si? do serwisu i fachowcy sprawdz? co jest nie tak. Oczywi?cie sami te? mo?emy sprawdzi? dlaczego kontolka b??du si? ?wieci (DOTYCZY JEDYNIE STARSZYCH MODELI SUZUKI SWIFT). Istnieje mo?liwo?? wyzwolenia b?ysków kontrolki. Kontrolka zacznie miga?. Zliczaj?c ilo?? migni??, mo?emy na podstawie tabeli odopowiedniej dowiedzie? si? jaki czujnik pad? nam na silniku.

  Istniej? trzy sposoby wyzwolenia migni?? kontrolki:

  1. Znajdujemy ukryty prze??cznik. Gdzie go szuka?? Ukryty jest po wewn?trznej cz??ci deski rozdzielczej, w okolicach zaznaczonych na zdjeciu. Trzeba wi?c si?gn?? d?oni? od spodu i szuka? go na stalowym wzmocnieniu deski:
  i

  2. Sposób nr dwa polega na "szpilowaniu z??cza diagnostycznego". W komorze silnika znajdujemy wolne z??cze. Gdzie go szuka?? Patrz?c na silnik z podniesion? mask?, powinno nasze z??cze by? w prawym, górnym rogu komory silnikowej. Mi?dzy mocowaniem amortyzatora a pocz?tkiem podszybia. Jest to bia?a kostka z gumow? za?lepk? zabezpieczaj?c?:
  i

  Z bia?ej kostki zdejmujemy zabezpieczenie. Podnosimy do góry. Do kostki wchodz? cztery przewody. Za pomoc? zakrzywionej szpilki lub kawa?ka przewodu ??czymy dwa kable: CZARNY i FIOLETOWO-?Ó?TY.
  i

  3. Trzeci sposób to wsadzenie bezpiecznika do otworu bezpiecznikowego w skrzynce bezpiecznikowej pojazdu:
  i

  Po wybraniu JEDNEJ z powy?szych metod, wykonujemy j? i przekr?camy kluczyki w stacyjce do pozycji ON. Nasza lampka "check engine" powinna mruga?. Pierwsze mruga cyfra dziesi?tek, pó?niej cyfra jedno?ci. Czyli np:

  ## jedno mrugni?cie, przerwa, dwa mrugni?cia = 12

  ### dwa mrugni?cia, przerwa, trzy mrugni?cia = 23

  Kody b??dów (Swift 1989-95):

  12.......... To Twój szcz??liwy dzie?. Brak defektów. Wszytko OK.

  13...........Oxygen sensor. Sonda lambda. Zamontowana jest na kolektorze wydechowym z g?owicy patrz?c od przodu z góry. W silnikach 1.0 trzeba schyli? si? nieco w lewo, jest troszk? ukryta.
  i

  14.......... Coolant temperature sensor. Czujnik temperatury.

  14.......... Coolant temperature sensor. Czujnik temperatury.

  Czujnik temperatury jest ukryty w okolicach termostatu. Dodatkowo modele Swifta z jednopunktowym wtryskiem posiadaj? jeszcze drugi czujnik temperatury. Czujnik na zdj?ciu "A".
  i

  21 .......... Throttle switch (manual transaxle). Czujnik po?o?enia przepustnicy TPS (r?czna skrzynia biegów).
  i

  21 ......... Throttle position sensor (automatic transaxle). Czujnik po?o?enia przepustnicy (automatyczna skrzynia).

  21 ......... Throttle position sensor (automatic transaxle). Czujnik po?o?enia przepustnicy (automatyczna skrzynia).

  23.......... Mainfold air temperature sensor. Czujnik temperatury powietrza. (B). Pod obudow? filtra powietrza...
  i

  25........ Mainfold air temperature sensor. Czujnik temperatury powietrza.

  24.......... Speed sensor. Sensor szybko?ci. Manualna skrzynia biegów: czujnik jest zintegrowany z pr?dko?ciomierzem w desce rozdzielczej. Automatyczna skrzynia biegów: czujnik w wkr?cany w obudow? skrzyni biegów.

  31 .......... Mainfold absolute pressure sensor. MAP. Sensor ci?nienia. Pod "podszybiem".

  31 .......... Mainfold absolute pressure sensor. MAP. Sensor ci?nienia.
  i

  41 .......... Ignition signal. Sygna? zap?onu.

  42.......... Crank Angle Sensor. Sensor k?ta zap?onu. Czujnik umiejscowiony we wn?trzu aparatu zap?onowego.

  51 .......... EGR - Exhaust Gas Recirculation System.

  ON ........... Defekt Engine Control Module.

  Dla modeli gti dodatkowo:

  33 i 34...... Mass Air Flow Sensor, MAF, przep?ywomierz powietrza.

  Po zako?czeniu diagnozowania nale?y wyci?gn?? nasz? "szpilk?" lub wy??czy? prze??cznik wyzwalania b??dów lub wyci?gn?? nasz bezpiecznik.

  Kasowanie kodów b??dów.

  Upewnij si?, ?e zap?on znajduje sie w pozycji wy??czonej, nast?pnie od??cz przewód uziemiaj?cy akumulatora na minimum 60 sekund. UWAGA: od??czenie akumulatora mo?e prowadzi? do skasowania pami?ci w urz?dzeniach elektronicznych pod??czonych do akumulatora (np. radio, zegar). Pod??cz przewód uziemiaj?cy akumulatora, w??cz silnik i poczekaj, a? osi?gnie normaln? temperatur? pracy, powtórz procedur? sprawdzanie kodów b??dów upewnij si?, ?e w pami?ci sterownika nie znajduj? si? ?adne b??dy. Nale?y zauwa?y?, ?e okres od??czenia przewodu akumulatora zale?y od temperatury otoczenia. Im ni?sza temperatury, tym d?u?szy okres roz??czenia. Procedura kasowania b??dów mo?e nie uda? si?, je?eli temp. otoczenia jest poni?ej 0 st. C. W tym przypadku spróbuj skasowa? b??dy w ciep?ym gara?u lub innym pomieszczeniu.

  ?ród?o: "General Motors Repair manual Chevrolet Sprint & Metro, Geo Metro/SUZUKI SWIFT, 1985-2000" oraz "Autodata 2004".

  Autor tekstu nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikle ze stosowania ww. sposobu postepowania w ciezkim zyciu codziennym

  Copyright © Naczelny Filozof & Piter34

  Valid XHTML 1.0! Copyright 2004 by KSS


 • Użytkownik archiwalny

  dzieki <img src="/images/graemlins/20.gif" alt="" />
  wyskoczyło mi 14 i 15 będę szukał o co tam chodzi <img src="/images/graemlins/oslabiony.gif" alt="" />


 • Użytkownik archiwalny

  dzieki
  wyskoczyło mi 14 i 15 będę szukał o co tam chodzi
  Czujnik temperatury. Też to miałem, okazało się, że miałem przerwany kabel przy samym czujniku. 14 jest w obudowie filtra, z prawej strony, lekko z tyłu.


 • Użytkownik archiwalny

  FAQ, stosowny link i nacisnąć escape, żeby nie przerzuciło na stronę klubową. lub to, też z
  escapem Na wszelki wypadek przeklejam wszystko (bez zdjęć i niestety polskich znaków)

  I ja dziękuję <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> a swoją drogą co się dzieje, że przerzuca na jakąś inną stronę??


 • Użytkownik archiwalny

  A czy to ze auto się w miare szybko grzeje i po odkreceniu korka od chłodnicy lekko podnosi się płyn może mieć z tym coś wspolnego?

  <img src="/images/graemlins/hmm.gif" alt="" />


 • Użytkownik archiwalny

  14 jest w obudowie filtra, z prawej strony, lekko z tyłu.

  mówisz o Gti?


 • Użytkownik archiwalny

  mówisz o Gti?

  1,3 8V


Log in to reply